Opplegg for minoritetsspråklige

Mange av våre hjelpemidler som er utarbeidet med tanke på elever med lese - og skrivevansker vil også kunne passe for en del minoritetsspråklige. Materiellet som er utarbeidet spesielt med tanke på minoritetsspråklige, vil i mange tilfeller kunne passe for andre elever også.

ABC for minoritetsspråklige elever

ABC for minoritetsspråklige elever

Arbeidsbok, perm med oppgaver, CD for Power Point presentasjoner. Passer i leseopplæringen for alle elever. Passer også for voksne.

Bildekort i farger

240 ulike fotografier - fire av hvert. Brukes til memory, firkort og lotto. Inkluderer CD med alle bildene.

Mine første norske ord

CD med 22 PowerPoint-presentasjoner med fargebilder av til sammen 200 ulike substantiv. Presentasjonene gjennomgår ulike setningsstrukturer og grammatiske forhold og legger opp til at elevene er mest mulig muntlig aktive.

Flere produkter

Merkedager og høytider

Perm med tekster og oppgaver.

Basisbok i norsk

Språk, sjangrer, litteraturhistorie.

Forfattere og forfatterskap

Presenterer et utvalg av forfattere og deres forfatterskap.

Fortellinger og eventyr

Perm med 35 historier. Begrepstrening og innholdsforståelse står sentralt i de mange forskjellige oppgavetypene som er utarbeidet.

Hodjafortellinger

Perm med 43 historier. Begrepstrening og innholdsforståelse står sentralt i de mange forskjellige oppgavetypene som er utarbeidet.

Oppgavemiks, engelsk og norsk

12 hefter i norsk og 7 hefter i engelsk

Se hele produktkatalogen her