Repetert lesing

Repetert lesing har vist seg som en effektiv metode til å forbedre leseferdigheten hos elevene både når det gjelder lesehastighet og leseforståelse.

Lese- og skrivekursene vi har utarbeidet bruker repetert lesing som metode. 

Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at Repetert lesing 1–6 i vår produktkatalog står under: lese- og skrivekurs. Her kan man trene repetert lesing av bokstaver, bokstavforbindelser, ord og sammenhengende tekst. Heftene 1–3 passer best på 3.–4. trinn, mens heftene 4–6 passer best på 5.–6. trinn. For 2. trinn passer Repetert lesing A B C godt.

Opplegget Oppgavemiks inneholder også tekster som egner seg for repetert lesing. Heftene som da er aktuelle er: Oppgavemiks norsk, artikler 1–6. Heftene passer på 5.–10. trinn og i den videregående skole. Står under lese- og skrivekurs i produktkatalogen.

Vi anbefaler ellers boka: Å bedre barns leseflyt, Jan Erik Klinkenberg, Aschehoug forlag.

Produktkatalog: Klikk her