Samfunnsfag

De forskjellige hjelpemidlene står listet opp under samfunn, natur og miljø i produktkatalogen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende opplegg:

  • Samfunnsfag på mellomtrinnet og grunnskole for voksne
    Perm med tekster og tilhørende oppgaver.
  • Samfunnsfag for ungdomstrinnet
    Her er det utarbeidet en egen lærebok og en perm med oppgaver.
  • Merkedager og høytider
    Perm med tekster og tilhørende oppgaver. Opplegget passer godt for minoritetsspråklige.

Produktkatalog: Klikk her