Produktkatalog


Norsk

Leseteknikk

Navn Beskrivelse Pris
Stavelser 1, 2 og 3 Grunnleggende stavelseslesing. Passer best i 2.-4. kl. 110,- per hefte K
Lesehjul A og B Trener bokstaver og bokstavforbindelser. Enkel lesetrening. Leveres ferdig i plast. Eget hefte følger også med. Passer best i 1. og 2. kl. 300,-
Lesehjul lyd- og formforveksling Helordslesing av ord som begynner med p-b. t-d, f-v, k-g, b-d, m-n. Passer best i 3.-5. kl. 220,- K
Lesehjul lydforveksling og ikke-lydr. ord Helordslesing. Sj-lyd, kj-lyd, j-lyd, stum h, stum d, kort å-lyd, kort o-lyd, ng-nk og gn. Passer best i 3. – 5. kl. 220,- K

Lese- og skrivekurs

Navn Beskrivelse Pris
Fokus på skriving 1-4 Fokus på skriving 1–4 har som formål å skape skriveglede hos elevene. Opplegget passer best fra slutten av 1. trinn og på 2. trinn, men vil også egne seg for tilpasset opplæring på 3. og 4. trinn. Opplegget passer godt i undervisningen av minoritetsspråklige da oppgavene er utarbeidet i tilknytning til mange illustrasjoner. 490,- + mva. pr. hefte K
Fokus på skriving 5 og 6 Fokus på skriving 5 og 6 er utarbeidet for å skape skriveglede hos elevene. Opplegget passer best på 3.–5. trinn. Hvert hefte består av ti historier på to nivå med oppgaver til (se eksempler). Mange skriveaktiviteter over tid øker sjansen for god fremgang. Passer meget godt for minoritetsspråklige. Elevene kan utføre oppgavene digitalt. 490,- + mva. pr. hefte K
Helhetslesing A, B og C Opplegget er utarbeidet for elever med store lese- og skrivevansker på en videregående skole, men vil også passe på 5.–10. trinn og i voksenopplæringen. Det er to nivå i opplegget, hvor Helhetslesing ABC inneholder de enkleste oppgavene. Heftene ABC gis ut kun digitalt. Serien har en utskriftsvennlig versjon og en elektronisk utgave som brukes på datamaskinen. Begge utgavene leveres i PDF-format, hvor den elektroniske utgaven støtter utfylling på PC. 300,- + mva. pr. hefte K
Helhetslesing D, E og F Opplegget er utarbeidet for elever med store lese- og skrivevansker på en videregående skole, men vil også passe på 5.–10. trinn og i voksenopplæringen. Dette er andre nivå i opplegget. Heftene DEF gis ut digitalt og i hefteform. Den digitale versjonen i disse heftene består av Microsoft Word dokumenter. 380,- + mva. pr. hefte K
Leseøving 1 og 2 Leseøving 1 og 2 er først og fremst utarbeidet for å gi lesetrening og leselyst på 1.–4. trinn, men eldre elever vil også kunne ha nytte av heftene. Det er mange illustrasjoner i tilknytning til tekstene, og opplegget egner seg derfor godt for minoritetsspråklige elever. 520,- + mva. pr. hefte K
Sirkelserien Sirkelserien er utarbeidet for å gi lesetrening først og fremt på mellomtrinnet, og passer ypperlig som lese- og skrivekurs. Opplegget består av ti illustrerte lettlestbøker i A 5-format og to fyldige oppgavesamlinger med digital utgave inkludert.

Oppgavesamling
Det er utarbeidet to oppgavesider til én eller to sider i boka. Noen ganger tas det utgangspunkt i én tekstside og én illustrert side, mens det andre ganger er to tekstsider som danner utgangspunktet for oppgavene. Hvor mye den enkelte elev skal gjøre, må bestemmes ut fra nivået til eleven. Den digitale versjonen leveres i Word og gjør det mulig å redigere oppgavesidene ut fra behovet til den enkelte elev.

Bøkene:
kr. 50,- pr. stk.

Oppgavesamling 1 + bøkene 1-5:
kr. 480,- + mva.

Oppgavesamling 2 + bøkene 6-10:
kr. 480,- + mva.

K
Repetert lesing A, B, C, D og E Opplegget består av fem hefter og er først og fremst tenkt brukt på 2. klassetrinn. Eldre elever som trenger spesiell hjelp, vil også kunne ha nytte av opplegget. Metodikken er lagt til rette for klasse- og støtteundervisning. Passer best på 2. trinn. 450,- + mva. pr. hefte K
Repetert lesing 1, 2 og 3 Hefte 1 og 2 inneholder hver ti historier på to nivåer med tilhørende luketekster og arbeidsoppgaver. Hefte 3 inneholder ord og setningsdiktater av de 300 vanligste ord, repetert lesing av ord, lyd og lydforbindelser. Passer best på 3. og 4. trinn. 450,- + mva. pr. hefte K
Repetert lesing 4, 5, 6 og 7 Hefte 4, 5 og 7 inneholder hver 10 historier på to nivå. I hefte 6 er det øvinger med 200 høyfrekvente ord. Passer best på 5. og 6. trinn. Metodikken er lagt til rette både for klasse- og støtteundervisning. 450,- + mva. pr. hefte K
Repetert lesing 8-15 Opplegget består av åtte hefter og er først og fremst tenkt brukt på 7. og 8. trinn.
Heftene er beregnet på elever som trenger å forberdre leseferdigheten sin.

Alle fire heftene gis ut i en digital utgave.
450,- + mva. pr. hefte K
Repetert lesing 18-21 Opplegget består av fire hefter og passer best på 8.–10. trinn.
Heftene vil også kunne brukes på 7. trinn, i videregående skole og i voksenopplæringen.

Alle fire heftene gis ut i en digital utgave.
450,- + mva. pr. hefte K
Skriveglede Passer best i 3. og 4. kl. Skrivelyst er i første omgang utarbeidet med tanke på spesialundervisning. Elevene skal skrive 12 fortellinger. Utgangspunktet til hver fortelling er en påbegynt historie. Det legges opp til at elevene utarbeider tegninger til det de skriver. I tillegg trener en rettskriving, setningsbygging, stavelseslesing m.m. Heftet leveres som engangshefte og består av 48 sider. 70,-
Oppgavemiks norsk - 12 hefter Stort utvalg av oppgaver for tilpasset opplæring. Rettskriving, grammatikk (oppdatert med de nye betegnelsene), språktrening, lesetrening og studieteknikk. Passer for elever på 5.-10. trinn, videregående skole og voksne.

Serien består av:
  • Grammatikk 1 og 2
  • Rettskriving 1 og 2
  • Diverse norsk 1 og 2 (språktrening)
  • Artikler 1, 2, 3, 4, 5 og 6
450,- + mva. pr. hefte K
Forfattere og forfatterskap Forfattere og forfatterskap presenterer et utvalg forfattere og eksempler på deres forfatterskap. Tanken har vært å presentere forfattere som de fleste kjenner, som leses av svært mange og som har skrevet bøker som har blitt filmet. Film gjør det mulig for elever å få meg seg ”litteratur” som de ikke har forutsetninger for å kunne lese. 800,-
Fortellinger og eventyr Heftene er utarbeidet med tanke på undervisningen av minoritetsspråklige elever, men vil fungere meget godt også for andre som trenger tilpasset opplæring i norsk. Heftene vil kunne passe for voksne og elever i grunnskolen. 600,-
Hodjafortellinger Heftene er utarbeidet med tanke på undervisningen av minoritetsspråklige elever, men vil fungere meget godt også for andre som trenger tilpasset opplæring i norsk. Heftene vil kunne passe for voksne og elever i grunnskolen. 600,-
Basisbok i norsk Boka er prøvd ut i grunnskole for voksne og kan brukes både i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og i norskfaget. Boka vil også passe for elever på ungdomstrinnet som trenger tilpasset opplæring. 700,-

Lettlesbøker

Navn Beskrivelse Pris
Hei på deg 1-10 10 tegneserier med sammenhengende tekst. Korte, lydrette og høyfrekvente ord. Bøkene er beregnet på begynnerleseren 40,- pr. hefte
Hei på deg 11-17 7 hefter med sammenhengende tekst. Korte, lydrette og høyfrekvente ord. Bøkene er beregnet på begynnerleseren 50,- pr. hefte
Ida og Pål-bøkene Ida og Pål er en serie på 10 bøker. Passer best i 2. – 4. kl. Meget populære bøker. Mengdelesing på et enkelt nivå. Mange elever får fin fremgang etter å ha lest disse bøkene. (Kan brukes som lese – og skrivekurs) 40,- pr. bok
Ida og Pål-bøkene - Oppgavesamling Oppgavesamlingen gir øvelser i å skrive, sekvensanalyse, innholdsoppfattelse m.m. 500,-

Leseopplæring

Navn Beskrivelse Pris
Jeg vil lære å lese 1-4, Revidert utgave Revidert utgave med dobbelt så mange oppgaver. Jeg vil lære å lese er fire hefter i A5 format, SOL, MÅNE, HANE og UGLE. Heftene bygger på lyderingsmetoden og lærer elevene å lese ved hjelp av de store bokstavene. Heftene er først og fremst beregnet på 1. kl. men vil også passe for elever i 2. kl. som trenger mye trening på et grunnleggende nivå. Finnes på bokmål og nynorsk, og med store eller små bokstaver. 50,-
Jeg vil lære å lese 1-4 - Lærerveileder 30,-
Jeg vil lære å lese, 5-8 Jeg vil lære å lese 5-8 er fire nye hefter i A5 format, REV, HEST, ELG og FROSK. Heftene har hovedvekt på leseforståelse. Heftene er først og fremst beregnet på 2. kl. Finnes på bokmål og nynorsk. 50,-
Leseboka mi 1 og 2 Leseboka mi 1 og 2 fungerer både som lesebøker og arbeidshefter (A4 format, 53 og 55 sider). Heftene tar for seg lyd og bokstavinnlæringen. Det legges stor vekt på å utvikle gode lesetekniske ferdigheter (stavelseslesing står sentralt). 95,-
Leseboka mi 1 og 2 - Lærerveileder 30,-
Kartleggingstesten Leseklar Denne testen er et hjelpemiddel for å finne ut om elevene er leseklare. Følgende områder sjekkes ut: Rim, stavelser, framlyd, fonem. Elever som mestrer dette er leseklare. Testen er først og fremst tenkt brukt i 1. og 2 kl. 500,-
Grunnleggende leseinnlæring Undervisningsopplegg for elever som mislykkes i den første leseopplæringen. Meget grundig metodikk med stor vekt på innlæring av den enkelte lyd. Opplegget er samlet i en perm på 170 sider og inneholder alt en trenger av: Ordkort, billedkort, bokstavkort, tekster til lesing, oppgavesider m.m. Opplegget egner seg også veldig godt til fremmedspråklige fordi det er mange tegninger knyttet opp til oppgavene som skal utføres. Tilpasset lesing, som er beskrevet under lettlesbøker, vil kunne knyttes opp mot metodikken i permen. Grunnleggende lesing leveres med små bokstaver. 700,-
Trylleboksen Motiverende lesetrening for begynnerleseren. Kan også brukes i tilpasset opplæring, grupper og spesialundervisning. Egner seg godt for fremmedspråklige. Et sett består av 92 ord, 100 gåter og 4 tryllebokser 600,-
Trylleboksen - Ekstra trylleboks 25,-
Trylleboksen - Ekstra sett Føgende sett kan kjøpes:
  • Ord
  • Gåter
  • Engelsk - ca. 100 vanlige ord
  • Matematikk 1 - Addisjon og subtraksjon, tallene 1-10
  • Matematikk 2 - Multiplikasjon, 2-10-gangen
  • Flagg - 72 flagg med land og hovedstad
250,-
Tim og Tom - 1 og 2 Tim og Tom 1 og 2 er arbeidshefter i A4 format med ca 70 sider i hver bok. I Tim og Tom-bøkene vektlegges følgende: Videreutvikle leseteknikken, rettskriving av høyfrekvente ord, innlæring av alfabetet og diftongene, øke innholdsoppfattelsen, generell skrivetrening, stemte og ustemte lyder, begrepstrening og arbeid med ulike konsonantforbindelser. Serien er undervisningsmateriell i norsk for 3. klasse i vanlig klasseundervisning. Engangshefter 105,- pr. stk.
Tim og Tom - Oppgaveperm Oppgavepermen til Tim og Tom-serien inneholder 50 sider med ekstraoppgaver. 400,- K
Tim og Tom - Lærerveileder 45,-
Lesing etter bokstavinnlæringen I "Lesing etter bokstavinnlæringen" skal elevene lese tekster med bokstaver som er innlært. Heftet bygger på den syntetiske lesemetode hvor elevene anvender lyderingsteknikken for å lese ordene. De fleste ordene er derfor lydrette. Store og små bokstaver i samme hefte. 350,-
Nå kan jeg lese - Lesebok 95,-
Nå kan jeg lese - Oppgavehefte 350,-
ABC for minoritetsspråklige elever "ABC for minoritetsspråklige elever" er på 50 sider og har seks tegninger til hver bokstav. Ordbilder med små og store bokstaver står under hver tegning. 90,-
ABC for minoritetsspråklige elever - Oppgaveperm ABC Oppgaver er en perm med kopieringsoriginaler til ABC-en på 140 sider. Tegningene til alle bokstavene finnes i permen, og det er mulig å lage bildekort for enkle spill, Lotto, Memory og Firkort. Permen inneholder mange forskjellige oppgavetyper som gir lese- og skrivetrening på et grunnleggende nivå. Begrepstrening står sentralt. Oppgavene er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever, men vil også passe for andre elever som har behov for tilpasset opplæring på et grunnleggende nivå. 800,- K
ABC for minoritetsspråklige elever - CD for Power Point-presentasjoner CD-en gjør det mulig med Microsoft Power Point-presentasjoner når nye bokstaver skal innlæres. En del av innlæringen går ut på å lytte seg fram til om bestemte lyder finnes i ord. Denne presentasjonensformen gjør det lettere å lære elevene nye begreper. 400,-
Kom og les "Kom og les" er en serie bøker for begynnerleseren. Bøkene følger lyd- og bokstavinnlæringen og gir den enkelte elev øvelser tilpasset elevens nivå. Hver av bøkene inneholder to sider med øvelser knyttet til lyd og bokstav. 60,- pr. stk.
200,- pr. sett

Lesetest

Navn Beskrivelse Pris
Leseutvikling 3.-7. klasse Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse. Tre tester for hvert årstrinn. Lesetekstene er tatt fra: Leseboka Teknisk forlag og følger bokas progresjon. 550,-

Begrepsutvikling

Navn Beskrivelse Pris
Kryssord Kryssordene er forholdsvis enkle og passer best på 5.-7. trinn. Eldre elever, som trenger grunnleggende trening i norsk, vil også kunne nyttiggjøre seg av å løse kryssordene. 300,-
Mine første norske ord CD med 22 Power Point-presentasjoner med fargebilder av til sammen 200 ulike substantiv. Presentasjonene gjennomgår ulike setningsstrukturer og grammatiske forhold og legger opp til at elevene i størst mulig grad er muntlig aktive. 600,- + mva.
Bildekort i farger 240 ulike fotografier - fire av hvert. Brukes til Memory, Firkort og Lotto. Inkluderer CD med alle bildene. 1300,- + mva.
222 Vitser 300,-

Skriftforming

Navn Beskrivelse Pris
Løkkeskrift Egner seg for begynneropplæringen og for eldre elever som ønsker å lære seg "voksenskrift". Metodikk ved innlæring og trening av løkkeskrift. Øvingssider til alle bokstavene. Passer for begge målformer. 109 sider. 500,-
Stavskrift Denne permen har samme utforming som løkkeskriftpermen. 500,-

Spill

Navn Beskrivelse Pris
Spill og lær Unikt spill for innlæring av grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og geografi. Passer best for 5.-7. trinn. Utviklet gjennom 20 års undervisning av Anne Mette Myrre-Håtveit. 1500,- + mva.
Lydlek - Komplett sett Et lekbasert opplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene. 1000 tegninger danner utgangspunkt for en rekke lekbetonte aktiviteter. Settet består av 5 permer med kopieringsoriginaler, totalt 452 sider, eske med spillutstyr og fiskedam med to fiskestenger med magnet. 3700,- 1000,- avslag + mva. K
Lydlek - Permer 5 permer med kopieringsoriginaler, totalt 452 sider. (Perm 1 + spillutstyr er en forutsetning for å kunne bruke permene 2-5) 740,- Nå 550,- + mva. pr. perm K
Lydlek - Spillutstyr Inkludert fiskedam i plast 300,- Nå 225,- + mva.

Matematikk

Navn Beskrivelse Pris
Jeg vil lære å regne 1-5 Bøkene dekker følgende:
Jeg vil lære å regne 1: Tallene 1-5
Jeg vil lære å regne 2: Tallene 0-7
Jeg vil lære å regne 3: Tallene 0-9
Jeg vil lære å regne 4: Tallene 10-20
Jeg vil lære å regne 5: Tallene 10-20
Bokmål og nynorsk.
50,- pr. stk
Jeg vil lære å regne - Lærerveileder 50,-

Engelsk

Navn Beskrivelse Pris
Oppgavemiks engelsk - 7 hefter Grunnleggende grammatikk og 60 lesetekster på to nivåer. Passer for 5. - 10. trinn, videregående skole og voksne.
Serien består av:
- Grammatikk 1 og 2
- Artikler 1, 2, 3, 4, 5
Fyldig presentasjon finner du HER.
Dersom digital versjon ønskes, kommer MVA i tillegg. Bokmål og nynorsk.
450,- pr. hefte K

Samfunn, natur, miljø og RLE

Navn Beskrivelse Pris
Samfunnsfag på mellomtrinnet Samfunnsfag for mellomtrinnet og grunnskole for voksne er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever som ikke har bodd lenge i Norge. Permen inneholder tekster med tilhørende oppgaver og vil også passe for andre som har behov for tilpasset opplæring. Boka vil også passe for andre elever med behov for tilpasset opplæring. Kun bokmål. 800,- K
Samfunnsfag på ungdomsskolen Samfunnsfag er en lærebok på 125 sider med emner fra historie, geografi og samfunnsfag. Bokmål og nynorsk. 150,- K
Samfunnsfag på ungdomsskolen - Oppgaveperm Oppgavepermen på 150 sider er utarbeidet til læreboken. Bokmål og nynorsk. 800,- K
Merkedager og høytider De største religionene i Norge og Human-etisk forbund blir kort presentert i denne permen. En enkel informasjon om de kirkelige og humanistiske seremoniene blir gitt. De vanlige merkedagene og høytidene i Norge blir også beskrevet. Kun bokmål. 600,- K
Geografi i norskundervisningen Opplegget består av tre permer med tilhørende CD-er: Norge og Norden, Europa og Verdensdelene. Opplegget ligner på mange måter på Historie i norskundervisningen, men er ikke så omfattende. Kun bokmål. 600,- + mva. pr. perm K
Historie i norskundervisningen Historie i norskundervisningen er utarbeidet med tanke på elever som får grunnskoleopplæring. Det er et læremiddel som passer for nybegynnere i norsk, elever med lese- og skrivevansker og for elever som trenger en langsom progresjon. Materiellet egner seg både for barn og voksne. Elevene kan jobbe individuelt eller i små grupper. 2800,- + mva. K