Fokus på skriving 5 og 6

Fokus på skriving 5 og 6 er utarbeidet for å skape skriveglede hos elevene. Opplegget passer best på 3.–5. trinn. Hvert hefte består av ti historier på to nivå med oppgaver til (se eksempler). Mange skriveaktiviteter over tid øker sjansen for god fremgang. Passer meget godt for minoritetsspråklige. Elevene kan utføre oppgavene digitalt.

Inndelingen av heftene

Hvert hefte består av ti historier på to nivå med tilhørende oppgaver.

Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver:

 • Gjennomgang av historie og tilhørende bilder
 • Arbeidsoppgaver
 • I hefte 5 legges det opp til at elevene skal skrive sin egen versjon av historien, mens det i hefte 6 gis to valg. Enten skrive om det samme eller lage en helt ny historie.  
 • På den fjerde siden i hefte 5 skal elevene studere bildene og skrive hva de tror kan skje videre. I hefte 6 er det litt forskjellige oppgavetyper.

Kommentarer til bruken av heftene

 • Flere av oppgavetypene er åpne oppgaver. Dette gjør det lettere å tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Man hjelper eleven ut fra det nivået han står på.
 • Det blir mulig å få til mange skriveaktiviteter jevnlig over tid. Dette øker sjansen for god framgang.
 • Opplegget passer godt for minoritetsspråklige, da det er basert på mange illustrasjoner.
 • Historiene kan skrives i egne bøker. Da blir det mindre behov for kopiering.
 • Opplegget gir elevene god trening i å studere bilder.
 • Elever som skriver mye, blir ofte flinkere til å lese.
 • Etter hvert som elevene er fortrolige med opplegget, kan de jobbe på egen hånd med historiene. Flere historier legges fram, og elevene velger hva de vil skrive om.
 • Opplegget gir muligheter for mye skriveaktivitet, og det vil være naturlig å fordele oppgavene i forbindelse med de ulike historiene over flere timer. Noen av oppgavene vil også kunne brukes i leksearbeidet.

Hefteform og digitalt

Heftene gis ut som en kopieringsoriginal og digitalt (Word-filer).

Eksempler

Veileder Tekst A - Hefte 5 Tekst B - Hefte 5 Tekst A - Hefte 6 Tekst B - Hefte 6

Produktdetaljer

Målform: Bokmål og nynorsk
Kopieringsoriginaler Digitalutgave inkludert

Nynorsk kommer i februar 2018

Pris

kr. 490,- + mva. pr. hefte