Fokus på skriving 1-4

Fokus på skriving 1–4 har som formål å skape skriveglede hos elevene. Opplegget passer best fra slutten av 1. trinn og på 2. trinn, men vil også egne seg for tilpasset opplæring på 3. og 4. trinn. Opplegget passer godt i undervisningen av minoritetsspråklige da oppgavene er utarbeidet i tilknytning til mange illustrasjoner.

  • Elever som skriver mye, blir ofte flinkere til å lese.
  • Den digitale utgaven gjør det mulig å foreta endringer.
  • Mange skriveaktiviteter over tid øker sjansen for god fremgang.

Hefte 1 består av følgende:

  • 30 tegninger av miljøer. Skrive jeg ser – setninger.
  • 20 sider med fire tegninger på hver side. Skrive setninger.
  • 16 sider med skriving av lydrette ord i ruter. Fra tre til ni lyder.

Heftene 2 – 4 er bygd opp likt:

  • 10 illustrerte historier på to nivå i hvert hefte.
  • En side med arbeidsoppgaver til hver historie.
  • En side til skriving med utgangspunkt i historien.
  • En side med fire bilder til å skrive setninger om

Se veileder og eksempler fra heftene for mer informasjon.

Utgis i bokmål og nynorsk.

Eksempler

Hefte 1 - Veileder Hefte 1 - I badebassenget Hefte 1 - Skriv om bildene Hefte 1 - Lydering 6 lyder Hefte 2-4 - Veileder Hefte 2 - Gutt koser med hund - Tekst 1A Hefte 2 - Gutt koser med hund - Tekst 1B Hefte 3 - På brannstasjonen - Tekst 1A Hefte 3 - På brannstasjonen - Tekst 1B

Produktdetaljer

Målform: Bokmål og nynorsk
Kopieringsoriginaler Digitalutgave inkludert

Pris

kr. 490,- + mva. pr. hefte