15 lettlest bøker m/tre oppgavesamlinger

Tre leseopplegg på tre nivå

Passer også for bruk i lese- og skrivekurs og i klassesammenheng.

  • Bøkene utgis på bokmål og nynorsk.
  • Forfatteren av bøkene har lagt vekt på en gradvis progresjon fra enkle lydrette ord til innføring av småord, ord med konsonantforbindelser og etter hvert vanskelige ord med ng, nk, skj osv.
  • Bøkene er illustrerte og har store typer på skriften. Antall tekstsider varierer fra 7 til 14.
  • Oppgavene kan gjøres på data.
  • Metodikken for repetert lesing og helhetslesing står sentralt i gjennomføringen av oppleggene.

Bøkene ABCD om Are og Lene

Passer best på 1. og 2. trinn.
Oppgavesamling til bøkene, digitalt og i papirform.

Bøkene 1 – 6 om Eva og Per

Passer best på 3. og 4. trinn.
Oppgavesamling til bøkene, digitalt og i papirform

Bøkene 7 – 11 om Eva og Per

Passer best på 5. og 6. trinn.
Oppgavesamling til bøkene, digitalt og i papirform

Priser

Bøker: kr 40,- pr. stk.
Oppgavesamlinger: kr 480,- pr. stk. + mva.( inklusiv digital utgivelse).

Oppgavesamlingene er kopieringsoriginaler.

Eksempler fra lesebøkene

Bok A - Lene går seg vill Bok 3 - Lillesøster i fare Bok 5 - En fæl dag for storebror Bok 8 - Turen til Skjæret

Eksempler fra oppgavesamlingene

Bok A - Lene går seg vill. Side 1 og 2. Bok 3 - Lillesøster i fare. Side 1 og 2. Bok 5 - En fæl dag for storebror. Side 1 og 2. Bok 8 - Turen til skjæret. Side 1 og 2.