75 diktater

Diktatene danner en sammenhengende historie om Lars og Lene og bør tas i nummerert rekkefølge. Opplegget passer best på 3. og 4. klassetrinn og i spesialundervisning.

 • Det er ingen forskjell i vanskegrad fra nr. 1–75. Noen øveord går igjen flere ganger. Dette er for mange elever en nyttig repetisjon.
 • Øveordene kan være en del av ukens mål i norsk, og diktatene kan brukes som ukens test.

Øveordene omhandler disse rettskrivingsområdene:

 • Høyfrekvente, ikke-lydrette ord
 • Diftongene
 • Dobbel konsonant i høyfrekvente ord
 • O-lyd som skrives med U
 • Å-lyd som skrives O
 • Stum h - inklusive spørreordene
 • Stum D
 • Stum G i slutten av ord
 • Ng-lyden
 • J-lyden
 • Kj-lyden
 • Sj-lyden med sj-skj-ski-sky

Hvorfor bruke diktater i undervisningen?

 • Bruken av diktater gir god skrivetrening og utvikler rettskrivings-ferdigheten hos elevene.
 • Noen elever sliter mye med å huske stor bokstav og punktum når de skriver. Mange diktater over tid vil være en fin trening for disse elevene.

Forslag til metodikk

 • Elevene kan jobbe med ett, to eller flere ark i uka – på skolen eller som lekse hjemme.
 • Hvis diktatene brukes som lekse, kan elevene lese teksten hjemme  og trene seg på å skrive øveordene flere ganger. De kan også få i oppgave å skrive setninger med ordene. Det skal være fullstendige setninger med stor bokstav og punktum. Et alternativ til å skrive setninger med øveordene kan være å skrive diktaten som avskrift eller få noen hjemme til å lese den opp. Når elevene kommer på skolen, har man diktat på vanlig måte.
 • Hvis læreren retter diktatene, anbefales det å gjøre dette med blyant. Så kan elevene etterpå viske ut feilene sine og få skrevet diktaten helt riktig.
 • Tilsvarende opplegg som er skissert ovenfor, kan selvsagt også gjøres på skolen. 

Eksempler

Diktat 1 Diktat 2 Diktat 30 Diktat 31 Diktat 73 Diktat 74

Produktdetaljer

Pris: kr. 480,-
Målform: Bokmål og nynorsk
Kopieringsoriginaler