Lydlek

Nå kr. 1000,- i avslag!

Et lekbasert opplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene. 1000 tegninger danner utgangspunkt for en rekke lekbetonte aktiviteter.

Materiellet er utviklet for:

 • Elever som mislykkes i den første leseopplæringen
 • Minoritetsspråklige
 • Elever med uttalevansker

Opplegget består av:

 • 5 permer med kopieringsoriginaler, totalt 452 sider
 • Eske med spillutstyr
 • Fiskedam i plast og to fiskestenger med magnet

Lydlek trener følgende:

 • Artikulasjon
 • Fonologiske ferdigheter
  • Lytte ut lyder
  • Høre forskjell på lyder
  • Bokstav/lydforbindelse
  • Analyse (plassering av lyder)
  • Syntese (trekke sammen lyder til ord)

Eksempler

Forfatternes forord til opplegget

Mange minoritetsspråklige elever har vansker med å uttale de norske språklydene. Men også norske barn kan ha mer eller mindre alvorlige uttalevansker. Forskjellige metoder kan brukes for få fram den rette uttalen av en lyd. For de aller fleste går det greit å få til lyden, men når uttalen har vært feil lenge og blitt en fastlåst vane, kan det å bruke den riktige uttalen i dagligtalen være vanskelig. Som logopeder hadde vi behov for materiell som kunne brukes som mengdetrening når barn mestret en lyd eller lydkombinasjon, men strevde med å ta den i bruk. Siden det ikke fantes tilfredsstillende materiell på norsk, startet vi med å lage et treningsopplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene. Opplegget omfattet mange lekbetonte aktiviteter og spill som barna likte. Bruken av opplegget ga gode resultater.

Etter hvert fant vi ut at dette opplegget også kunne brukes som en leseforberedende aktivitet. Det passet bra inn når barna hadde fått en sikker rim-, setnings-, ord- og stavelsesbevissthet og kunne rette oppmerksomheten mot de enkelte språklydene. Spillene ble brukt som aktivitet i små grupper. Siden samme typen spill ble gjentatt for hver lyd, var det lett for barna å lære spillereglene. 

Vi så også at opplegget med fordel kunne brukes som en del av den tilpassede undervisningen og var egnet for elever som hadde problemer med å koble lyd og bokstav, huske lydene/bokstavene, skjelne dem fra hverandre og trekke dem sammen til ord. Mange av oppgavene i den generelle delen passer for disse elevene.

Både barn og voksne har hatt nytte av opplegget. Dette kan tilpasses alle nivåer.

Vi takker skoler og barnehager som har vært med på å prøve ut og vurdere de forskjellige delene av opplegget vårt.

Solveig Hovda og Inger Marie Hødnebø

Produktdetaljer

Pris: kr. 3700,- + mva.
Målform: Kun bokmål
Kopieringsoriginaler
Førpris kr 3700,- + mva.
Nå kr 2700,- + mva.

Kjøp enkeltvis:

Permer kr. 740 550,- + mva. pr. stk.
Spillutstyr (inkludert fiskedam i plast) kr. 300 225,- + mva. 

Perm 1 + spillutstyr er en forutsetning for å kunne bruke permene 2-5.