Spill og lær Lærerikt spill i norsk, matematikk og geografi

Spill og lær er et motiverende spill i norsk, matematikk og samfunnsfag for 5. - 7. trinn. Opplegget inneholder 5 spillebrett med spilleplater på begge sider. Spillereglene er utformet slik at elever som ikke er så flinke også har sjanse til å vinne.

Spillebrett

 • Norge
 • Norden
 • Europa
 • Nord- og Mellom-Amerika
 • Oseania
 • Asia
 • Afrika
 • Sør-Amerika
 • Bankbrett

Oppgavekort

 • 8 x 36 grønne oppgavekort i geografi:
  • Norge, Norden, Europa, Nord- og Mellom-Amerika, Oseania, Asia, Afrika og Sør-Amerika
 • 2 x 36 røde oppgavekort i norsk: Norsk 1 og 2
 • 2 x 36 blå oppgavekort i matematikk: Matematikk 1 og 2
 • 2 x 36 gule kort: Prøv lykken 1 og 2
 • 1 x 18 Skattekista-kort

Eksempler

Oppgavekort: Norsk 1 Oppgavekort: Norden Oppgavekort: Afrika Oppgavekort: Matematikk 2 Oppgavekort: Prøv lykken 1 Oppgavekort: Skattekista Spilleregler

Litt om tanken bak spillene

Spillet har utviklet seg gjennom mange års jobbing med spesialundervisning. Jeg har siden 1983 jobbet i barneskolen og da bare med spesialundervisning og/eller norsk som andrespråk. Mange av elevene jeg har undervist har hatt problemer med leseavkoding og leseforståelse. Tekster, spesielt i kunnskapsfag, har vært svært vanskelig tilgjengelig for elevene. Ved å legge basiskunnskapen fra de ulike fagene inn i spørrekortene har vi hatt en morsom måte å jobbe inn mange vanskelig ord og begreper. De får trening i å lese høyt for hverandre, vente på tur og lytte på hverandre. Korte spørsmål og svar er ikke så skummelt å lese høyt i et spill, som det er å lese høyt fra en bok eller en lengre tekst.

Elevene blir også kjent med begrepene og av den grunn blir også lesingen av de vanskelige ordene lettere og lettere etter hvert. Geografiske navn er ofte svært vanskelige å lese og huske og det å lese/høre navnene gjentatte ganger, gjør at elevene etter hvert blir fortrolige både med navnene og hvor de befinner seg på kartet.

Det er viktig at den enkelte elev får tid og ro til å lese oppgavekortet og at det ikke er lov til å le av hverandre eller komme med ufine kommentarer. Eleven som skal svare må også få tid til å tenke og prøve å svare, før oppgaven evt kan gå videre (lærerstyrt) til de andre i spillet. Det er lov å svare feil og å komme med forslag til svar. Det viktigste er å prøve og at det riktige svaret kommer frem etter hvert. Målet er å lære det man ikke kan.

I noen tilfeller har jeg innført ”bot”. Det vil si at den som sier svaret for en annen uten lov må betale 100 i bot. Denne regelen bruker jeg når det er elever på gruppa som har store problemer med å gi medelevene mulighet til å tenke og svare selv. 

Spørsmålene i norsk, matematikk og kunnskapsfag har utgangspunkt i matematiske begreper, norske grammatikkbegreper/-kunnskap og tema hentet fra samfunnsfag/naturfag. Målgruppen er elever på 5.-7.trinn og stoffet er hentet fra pensum på 5., 6. og 7. trinn. Jeg har også lagt inn andre ting som jeg tilpasser de elevene jeg til enhver tid jobber med f. eks automatisering av store pluss/minus (under 20).

Bruk av penger i spillet har vist seg å være svært motiverende. Det er viktig at man alltid får beløpet på spørsmålskortene, uansett om man kan svaret eller ikke. Målet er å lære gjennom spillet, ikke å teste hva elevene allerede kan. Det skal heller ikke være skummelt eller demotiverende å skifte temakort fordi man ikke behersker de nye kortene.

Man kan følge beløpene på kortene slik de står, eller avrunde til nærmeste hundre. Dette har vært en fin måte å jobbe med avrunding av tall.

Anne Mette Myrre Håtveit

Produktdetaljer

Pris: kr. 1500,- + mva.
Målform: Kun bokmål