forsiden informasjon eksempler bestilling

marker 12 hefter i norsk
marker 7 hefter i engelsk

Norsk   Pris
Grammatikk 1 (41 sider) kr 450,- + mva.
Grammatikk 2 (42 sider) kr 450,- + mva.
Rettskriving 1 (40 sider) kr 450,- + mva.
Rettskriving 2 (39 sider) kr 450,- + mva.
Diverse norsk 1 (Språktrening, 40 sider) kr 450,- + mva.
Diverse norsk 2 (Språktrening, 40 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 1 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 2 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 3 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 4 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 5 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 6 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
     
Engelsk   Pris
Grammatikk 1 (40 sider) kr 450,- + mva.
Grammatikk 2 (41 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 1 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 2 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 3 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 4 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.
Artikler 5 (12 artikler, 60 sider) kr 450,- + mva.

Dataprogrammet til hvert hefte sendes gratis til skolen.
Ved bestilling, oppgi e-postadresse.


Arbeid med ord læremidler A/S
P.b. 7085 Vestheiene
4674 Kristiansand
Tlf: 38033002 Faks 38033775  E-post: sven@arbeidmedord.no

Fasit
Det er utarbeidet fasit til de oppgavene der det er naturlig. Fasiten står med liten skrift nederst på siden. Elevene bør oppfordres til å prøve først før de sjekker fasiten.

Kopiering
Den institusjon eller skole som kjøper undervisningsmateriellet, har tillatelse til å kopiere oppgavene til eget bruk.

Data
Skoler som kjøper heftene får oppgavene tilsendt til bruk på data. Oppgavene vil da bli sendt pr. e-post i komprimert (zippet) mappe. Dette gjøres uten ytterligere omkostninger. Oppgavene som mottas, kan forandres, og det vil derfor være viktig å ha en sikkerhetskopi.
Alle firkantene som elevene skal skrive i, er ”låste” slik at det går an å skrive i dem uten at de utvider seg. Elever som skal jobbe på data, må lagre de valgte oppgavene i egne mapper.
I mange av oppgavene er det streker hvor svarene skal skrives. Når man jobber på data, må strekene fjernes før man skriver. Dette gjøres enkelt ved å dobbeltklikke på dem. 

Redigere oppgavesider
Det er umulig å lage opplegg som passer for alle. Hvis man har Oppgavemiks på data, er det lett å forandre på oppgavesidene. Det tenkes i denne sammenhengen mest  på elever som trenger enda enklere oppsett.

Arbeid med ord