Merkedager og høytider i Norge

De største religionene i Norge og Human-etisk forbund blir kort presentert i denne permen. En enkel informasjon om de kirkelige og humanistiske seremoniene blir gitt. De vanlige merkedagene og høytidene i Norge blir også beskrevet.

Det er utarbeidet oppgaver til alle tekstene i de ulike temaene. Fasit følger med noen av oppgavene, og i de aktuelle tilfellene er det sidehenvisning til fasit.

Tekstene er komprimerte og skrevet i et enkelt språk. Noen av oppgavene er tenkt som øving i å lære nye ord og å bruke ordene i ulike sammenhenger. Elevene må forholde seg til teksten for å kunne svare på oppgavene, og på denne måten kreves det at teksten leses flere ganger. En del av oppgavene er enkle slik at også svake elever vil kunne få en følelse av mestring. Målet med oppgavene er at elevene skal utvide ordforrådet sitt samtidig som de tilegner seg nytt fagstoff.

Målgruppa er minoritetsspråklige elever i grunnskole og voksenopplæring. Tekstene vil også kunne passe for andre elever med behov for tilpasset opplæring.

Eksempel

Merkedager og høytider i Norge

Produktdetaljer

Pris: kr. 600,-
Målform: Kun bokmål
Kopieringsoriginaler