Samfunsfag på mellomtrinnet

Samfunnsfag for mellomtrinnet og grunnskole for voksne er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever som ikke har bodd lenge i Norge. Permen med tekst og oppgaver vil også passe for andre elever med behov for tilpasset opplæring.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 har vært utgangspunkt for arbeidet med denne permen. Et utvalg av kompetansemålene etter 7. trinn er foretatt. Emnene er fordelt på historie, geografi og samfunnskunnskap.

Tekstene i permen er komprimerte og skrevet i et enkelt sp råk.

Oppgavene til tekstene er på ulike nivå og muliggjør differensiering. Noen av oppgavene er tenkt som øving i å lære nye ord og å bruke ordene i ulike sammenhenger. Elevene må forholde seg til teksten for å kunne svare på oppgavene, og på denne måten kreves det at elevene leser teksten flere ganger. En del av oppgavene er enkle slik at også svake elever vil kunne oppleve en følelse av mestring. Målet med oppgavene er at elevene skal utvide ordforrådet sitt samtidig som de tilegner seg nytt fagstoff.

Det er utarbeidet fasit til oppgavene. Når elevene får tilbake oppgaver som er rettet, kan det i mange tilfeller være en fordel at de også får fasiten.

Eksempel

Samfunnsfag på mellomtrinnet

Produktdetaljer

Pris: kr. 800,-
Målform: Kun bokmål
Kopieringsoriginaler