Stavskrift. Tilrettelagt opplæring

Opplegget er utarbeidet av Gunhild Børtnes Ullestad gjennom 35 års praksis som spesialpedagog, og kan både brukes i begynneropplæringen og for eldre elever som ønsker å utvikle en sammenhengende skrift. Innhold: Se vedlagte eksempler:

Stavskrift - Eksempel Stavskrift - Eksempel Stavskrift - Eksempel Stavskrift - Eksempel Stavskrift - Eksempel Stavskrift - Eksempel Stavskrift - Eksempel Stavskrift - Eksempel